Speech generator

Download GovorGenerator Android App

If you are politician or high ranking manager and you forgot to prepare your speech, we are here to help you. Just enter how many minutes you would like your speech to last and we are on it. Only Serbian version is available for now.

You can also use Govor Generator (Serbian edition) on your Android device. Click on QR code to download Android application.

Dame i gospodo, pokretanje odlučnih kampanja znači da imamo precizniju procenu novih ideja. Sve ono što je do sada urađeno pokazuje da sadašnja struktura organizacije omogućava nam bolju procenu konkretnih tržišnih i društvenih uslova. Ipak, ne zaboravimo da pokretanje odlučnih kampanja primoravaju nas na realizovanje sistema obrazovanja kadrova koji je prilagođen potrebama. Iz čega zaključujemo da ulaženje u samu srž problematike pomaže nam u pripremi i kovanju sastava opšte participacije. Bogato i raznovrsno iskustvo neprekidni razvoj i unapređivanje naših kako proizvoda tako i usluga nadomešta i popunjava potrebno pri stvaranju mišljenja u skladu sa obavezama koje organizacija ima. Visokoideološki kriterijum kao i prostor i mesto koje zauzima obrazovanje primoravaju nas na realizovanje načina odabira kadrova prema opštim potrebama. Jer veoma je bitno da ostvarivanje i sama realizacija već postojećih ciljeva garantuje veliko učešće i razradu postojećih administrativnih i finansijskih uslova.