Speech generator

Download GovorGenerator Android App

If you are politician or high ranking manager and you forgot to prepare your speech, we are here to help you. Just enter how many minutes you would like your speech to last and we are on it. Only Serbian version is available for now.

You can also use Govor Generator (Serbian edition) on your Android device. Click on QR code to download Android application.

Dame i gospodo, pokretanje odlučnih kampanja omogućava nam bolju procenu novih predloga. Iz čega zaključujemo da neprekidni razvoj i unapređivanje naših kako proizvoda tako i usluga nesumnjivo omogućuje realizaciju stavova u skladu sa zadacima koje je utvrdila organizacija. Sama ta zamisao kao i stalna ulaganja u razvoj i rast u velikoj meri doprinosi uspostavljanju sistema obrazovanja kadrova koji je prilagođen potrebama. Visokoideološki kriterijum kao i konstantni rast kvaliteta i kvantiteta naših proizvoda (usluga) primoravaju nas na realizovanje osnova neophodnog usavršavanja. Nasuprot tome trenutna postavka stvari doprinosi u značajnoj meri stvaranju sistema obrazovanja kadrova koji je prilagođen potrebama. Takođe konsultovanja širokih slojeva aktivista zahteva od nas definisanje i postavljanje konkretnih tržišnih i društvenih uslova. Nasuprot tome novi model aktivnosti primorava nas na preciziranje i definisanje inovativnih načina poslovanja.