Speech generator

Download GovorGenerator Android App

If you are politician or high ranking manager and you forgot to prepare your speech, we are here to help you. Just enter how many minutes you would like your speech to last and we are on it. Only Serbian version is available for now.

You can also use Govor Generator (Serbian edition) on your Android device. Click on QR code to download Android application.

Dame i gospodo, realizacija programa koje smo usvojili zahteva određivanje i razvoj jednog modela razvoja. Briga oko organizacije, a pre svega naša stalna briga oko informisanja i edukacije uspostavlja odnos koji ima za posledicu rađanje načina odabira kadrova prema opštim potrebama. Ipak, ne zaboravimo da nivo i jačina koju ima samo delovanje započinju proces koji ima za cilj usavršavanje novih predloga. Takođe potpuno novi način delovanja igra veoma bitnu kariku u povezivanju osnova progresističkog obrazovanja. Isto tako konstantni rast kvaliteta i kvantiteta naših proizvoda (usluga) primoravaju nas na realizovanje konkretnih tržišnih i društvenih uslova. Sve ovo ukazuje na to da realizacija programa koje smo usvojili uspostavlja odnos koji ima za posledicu rađanje osnova brzog napretka. S druge strane učenje i informisanje o svim aktivnostima započinju proces koji ima za cilj usavršavanje raznih oblika uticaja.